LeadStar.pl - Polityka prywatności Stron Partnerskich

Polityka prywatności i polityka cookies

§1. WSTĘP

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony jakie-konto-bankowe.pl.

§2. DEFINICJE

Wydawca to:

 1. każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca lub prowadząca działalność gospodarczą,
 2. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która dokonała Rejestracji w Programie Partnerskim LeadStar.pl i jest uprawniona do dysponowania powierzchnią Serwisu.

Serwis internetowy / Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem jakie-konto-bankowe.pl.

Użytkownik - dowolna osoba korzystająca z Serwisu internetowego.

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych na stronie jakie-konto-bankowe.pl jest:
  1. Wydawca - pod warunkiem, że umieści na stronie jakie-konto-bankowe.pl swój kod do Google Analytics – jeżeli Wydawca nie umieści kodu Google Analytics, nie zbiera wówczas żadnych danych o Użytkownikach (w tym również żadnych plików cookies),
  2. AJA Media Sp. z o.o. – właściciel Programu Partnerskiego LeadStar.pl i dostawca technologii do tworzenia Serwisu, z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 29/9 w Katowicach (40-019), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576555 i posługująca się numerem NIP 954-275-85-19, zwana dalej "AJA Media". Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@leadmax.pl.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa.

§4. POLITYKA COOKIES

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. (AJA Media) poprzez pliki cookie (tzw. "ciasteczka"): sesyjne.
  2. (AJA Media) poprzez zapisywanie technicznych logów (w tym adresów IP, sygnatury systemu i przeglądarki), ale dopiero po kliknięciu Użytkownika w dowolny link z ofertą na stronie www – dane zapisywane są na poziomie serwera www, obsługiwanego przez operatora hostingu którym jest firma IQ.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Geodetów 16; NIP: 583-27-36-211 z którym to AJA media zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. (AJA Media i Wydawca) poprzez gromadzenie danych przez kody Google Analytics służące raportowaniu statystyk interakcji Użytkowników w Serwisie.
 2. Administratorzy pozyskują dane o Użytkownikach odrębnie, nie mają wglądu do danych pozyskiwanych przez drugiego Administratora i nie ponoszą odpowiedzialności za dane zebrane przez drugiego Administratora.
 3. Serwis, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Mogą być one odczytywane przez system AJA Media, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta AJA Media lub Wydawca (m.in. Facebooka, Google’a).
 4. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych. Poniżej opisujemy te, które są wykorzystywane w Serwisie (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  • stan sesji - w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • tworzenie statystyk - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny piksel Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 5. Co ważne, wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 6. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie session cookies w Pana/Pani urządzeniu.
 7. Po wejściu na Serwis u dołu strony pojawia się pasek informujący o plikach cookies o treści: "Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?"
  1. jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, to kod Google Analytics (kod AJA Media i Wydawcy, jeżeli Wydawca go zaimplementuje) zostanie uruchomiony w Serwisie,
  2. jeżeli nie wyrazisz zgody, kod Google Analytics nie zostanie uruchomiony i tym samym na Twoim urządzeniu zostanie zapisany jedynie plik session cookie, który jest niezbędny do działania Serwisu i poruszania się po nim.
 8. Jeżeli Pan/Pani kliknie w jakikolwiek link do oferty umieszczonej w Serwisie, wówczas AJA Media zapisze techniczne logi opisane w niniejszym paragrafie punkt 1 lit. b).

§5. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane gromadzone przez AJA Media w technicznych logach (dane gromadzone tylko w przypadku gdy – patrz paragraf 4 punkt 8) dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 2. Wydawca i AJA Media gromadzą również podstawowe dane na swoich kontach Google Analytics, jeżeli wyrazisz na to zgodę (szczegółowy opis – patrz paragraf 4 punkt 7).
 3. Administratorzy pozyskują dane o Użytkownikach odrębnie, nie mają wglądu do danych pozyskiwanych przez drugiego Administratora i nie ponoszą odpowiedzialności za dane zebrane przez drugiego Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  4. w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności w Serwisie za pomocą Google Analytics, w zakresie w szczególności: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony,
  5. w celu wykorzystywania cookies w Serwisie,
  6. w celu administrowania stroną internetową w zakresie: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.
 5. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 lit. f) RODO. Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo (jeżeli jest w stanie zidentyfikować swoje dane po plikach cookies): dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Pana/Pani danych po wniesieniu sprzeciwu, prośbie o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje i z którymi zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.

§6. ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Serwis dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. AJA Media posiada wdrożoną kontrolę dostępu (tylko dla uprawnionych osób), dzięki czemu minimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 3. AJA Media korzysta z usług profesjonalnego dostawcy serwera, który posiada wdrożone normy ISO9001, ISO27001, PCI DSS oraz przechowuje dane w centrum danych klasy TIER III.

§7. ODBIORCY DANYCH

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: Współpracownicy B2B, Dostawcy Serwera. Z odbiorcami Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

§8. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Jak większość przedsiębiorców, Administratorzy korzystają z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Google (narzędzie Google Analytics). Firma ta ma siedzibę poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO jest traktowana jako państwo trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

§9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Uprzejmie informujemy, że Administratorzy nie dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§10. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez określony czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dane przetwarzamy do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. AJA Media zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Aktualna Polityka prywatności znajduje się pod na stronie WWW: https://jakie-konto-bankowe.pl/politykaprywatnosci
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 06.12.2018 r.